image

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

profesor neurologie a rektor Masarykovy univerzity

Martin Bareš je lékař a vysokoškolský profesor. Přednáší v oborech všeobecní lékařství, zubní lékařství, optometrie, fyzioterapie nebo neurofyziologie.

V únoru 2018 se stal děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V této pozici byl do 1. září 2019, kdy byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity.

Za své priority označil Bareš v době volby posilování role univerzity jako pilíře svobody v současné společnosti a zvýšení kvality vzdělávání, vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni.

Odpovědi pana profesora Martina Bareše nejen na následující otázky vám příblíží, jaké výzvy přinesla pro oblast školství a vzdělávání koronakrize.

  • Přesune se vzdělávání výhradně do online světa?
  • Mají potenciál všechny obory vzdělávání?
  • Je oborová specializace klíčem k úspěšné kariéře budoucnosti?
  • Jak zpřístupnit technologie a práci s nimi starším generacím?
  • Jak využít krize ke změně přístupu ke školství?