image

MUDr. Pavel Piler

ředitel Úrazové nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří

Pavel Piler vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, a to obor dětské lékařství.

Dříve pracoval v dačické nemocnici nebo v Dětské nemocnici v Brně.

Od roku 2011 do roku 2017 byl ředitelem výzkumného týmu CARDIO 7 v Mezinárodním centru klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA-ICRC).

Od roku 1998 až dosud působil jako vedoucí lékař v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

V současnosti působí jako ředitel nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocnice v Brně.

"NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A UPROSTŘED VŠEHO JE ČLOVĚK"

To jsou slova pana doktora Pavla Pilera, ředitele městských nemocnic, se kterým vedl Petr Hladík rozhovor na téma zdraví. Zaznělo mnoho zajímavých podnětů, kterými se při vymýšlení nápadů pro Urban Hackathon můžete inspirovat!

  • Jak motivovat lidi, aby se starali více o své zdraví?
  • Kde pan doktor Piler vidí prostor pro další zdroje financování zdravotnictví?
  • Nastanou změny pro zdravotnický personál?
  • A jak vidí koronavirus z hlediska společenského i medicínského?